The 9th East China Partial Differential Equations Conference

& Shanxi International Conference on Partial Differential Equations


July 16-19, 2012

Taiyuan, Shanxi, China

Organizers:  Shanxi University, Center for PDE, East China Normal University

First Announcement (April 10) Second Announcement (June 20) Abstract (July 12) Schedule (July 12)


Scientific Committee:
Chairs:
 Ta-Tsien Li (Fudan University)
 Wei-Ming Ni (University of Minnesota and East China Normal University)
Members:
 Kung-Ching Chang (Beijing University)
 Wei-Yue Ding (Beijing University and Chinese Academy of Sciences)
 Jia-Xing Hong (Fudan University)
 Li-Shang Jiang (TongJi University)
 Fang-Hua Lin (New York University)
 Xing-Bin Pan (East China Normal University)
 Zhou-Ping Xin (Chinese University of Hong Kong)
 Zong-Ben Xu (Xi’an Jiaotong University)
 Hui-Cheng Yin (Nanjing University)
 Jian-Gong You (Nanjing University)

Organizing Committee:
Xinfu Chen (University of Pittsburgh and Shanxi University)
Fuyi Li (Shanxi University)
Yuanwei Qi (University of Central Florida and Shanxi University)
Junping Shi (College of William & Mary and Shanxi University)
Weiping Yan (Shanxi University)
Feng Zhou (East China Normal University)

Plenary Speakers:

Peter Bates (Michigan State U, USA),

Fanghua Lin (New York U, USA),

Hiroshi Matano (U Tokyo, Japan),

Zhouping Xin (Chinese U of Hong Kong, China)


Invited Speakers:

 1. Min Dai (National Singapore U, Singapore)
 2. Shijin Ding 丁时进 (South China Normal University, China)
 3. Yanheng Ding 丁彦恒 (CAS, China)
 4. Jian Fang 方健 (York U, Canada, and Harbin Institute of Technology, China)
 5. Jong-Sheng Guo 郭忠胜 (Tamkang U, Taiwan)
 6. Yuxia Guo 郭玉霞 (Tsinghua U, China)
 7. Xijun Hu 胡锡俊 (Shandong U, China)
 8. Zhen Jin 靳帧 (China North U, China)
 9. Yuhua Li 李宇华 (Shanxi U, China)
 10. Xing Liang 梁兴 (U of Science and Technology of China, China)
 11. Genqian Liu 刘跟前 (Beijing Institute of Technology, China)
 12. Bendong Lou 娄本东 (Tongji U, China)
 13. Chunlai Mu 穆春来 (Chongqing U, China)
 14. Shuangjie Peng 彭双阶 (Hua-zhong Normal U, China)
 15. Guji Tian 田谷基 (CAS Wuhan Inst of Math& Phys, China)
 16. Lina Wang 王丽娜 (East China Normal U, China)
 17. Mingxin Wang 王明新 (Harbin Institute of Technology, China)
 18. Xuefeng Wang 王学锋 (Tulane U, USA)
 19. Zhian Wang 王志安 (Hong Kong Polytechnic U, HK, China)
 20. Yaping Wu 吴雅萍 (Capital Normal U, China)
 21. Hongming Yin 尹洪明 (Washington State U, USA)
 22. Chongchun Zeng 曾崇纯 (Georgia Tech, USA)
 23. Jian Zhai 翟健 (Zhejiang U, China)
 24. Chunyi Zhao 赵纯奕 (East China Normal U, China)
 25. Sining Zheng 郑斯宁(Dalian Inst of Tech, China)
 26. Fujun Zhou 周富军 (South China U of Technology, China)
 27. Shulin Zhou 周蜀林 (Peking U, China)

Tentative schedule of the conference:


 
July 15 (Sunday): Arrival Day and Registration, Welcome Dinner
 July 16 (Monday): Opening Ceremony and group photo, Full day of meeting
 July 17 (Tuesday): Full day of meeting
 July 18 (Wednesday): Half day of meeting, short excursion in the afternoon
 July 19 (Thursday):
Full day of meeting, Departure Day


Registration & Fees:
If you plan to participate in the 9th East China Partial Differential Equations Conference & Shanxi International Conference on Partial Differential Equations, we kindly ask you to send us an e-mail to organizing committee via email 
2012shanximath@gmail.com and containing your name, position, postal address, e-mail address, travel schedule and additional information and comments if you may have. The deadline for registration is June 1, 2012.Registration  Fee
Cover all meals/snack
Cover hotel
Plenary and Invited Speakers
None
 Yes
Yes
General Participants
RMB 800 Yuan or 130 US Dollars  Yes
No
Students (with proper ID)
RMB 400 Yuan or 65 US Dollars  Yes
No

The conference fee should be paid upon arrival during the registration. The registration fee covers the meals, snacks, short excursion during the conference. It does not cover the accommodation (hotel fee) for general participants, but the accommodation for invited speakers will be covered by the financial sponsors of the conference.


Previous conferences:

8th East China Partial Differential Equations Conference, Xi'an, 2011
7th East China Partial Differential Equations Conference, Wuhan, 2010

Contact Information:

For details about the conference, please visit the website

  or  http://jxshix.people.wm.edu/shanxi2012.html

Primary contact email: 2012shanximath@gmail.com

 

Contact person:

Professor Jianghao Hao (Shanxi University)

  Email: hjhao@sxu.edu.cn

 Phone: 13835167482

Professor Junping Shi (College of William and Mary)

    Email: jxshix@wm.edu

    Phone: 1-757-221-2030 (13601001732)